Työtodistus jälkikäteen

Työtodistuksesta on säädetty laissa melko tarkasti. Laissa on myös määritelty työnantajan velvollisuudesta työtodistusta kohtaan sekä työntekijän oikeuksista saada se. Näistä pykälistä selviää mitä tapahtuu, jos hävität työtodistuksen, tai jos unohdit pyytää sen, kun työsuhde päättyi. Lukemalla kirjoituksen tiedät onko todistus mahdollista saada jälkikäteen.

Työtodistus jälkikäteen

Työnantajan on annettava työtodistus työntekijälle, kun työsuhde päättyy. Siitä määrää laki. Todistuksen voi pyytää myös kesken työsuhteen. Silloin puhutaan ns. väliaikaisesta työtodistuksesta. Sen antamiseen työnantajalla ei kuitenkaan ole minkäänlaista velvollisuutta.

Työntekijän tulee joka tapauksessa kuitenkin pyytää todistusta eli työnantajan ei tarvitse sitä olla tuputtamassa sinulle, sitä laki ei määrää. Työntekijänä sinä voit päättää haluatko todistuksesta suppean vai laajan version. Laajemmasta versiosta löytyy perustietojen lisäksi myös työsuhteen päättymisen syy sekä työnantajan arvio sinusta.

Työnantajalla on siis velvollisuus antaa työtodistus työsuhteen päättyessä, jos sinä pyydät sitä.

Työtodistus on annettava myös jälkikäteen

Suomessa laki määrää, että työtodistus pitää pystyä samaan myös jälkikäteen. Työnantajan tulee toimittaa todistus pyydettäessä 10 vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen. Silloin tosin hänen tarvitsee antaa enää vain suppea versio todistuksesta. Vielä viisi vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen, täytyy todistuksen olla laajemmassa muodossa, jos työntekijä sitä haluaa.

Lataa työtodistuspohja

Oletko hävittänyt todistuksen? Pyytääkö työntekijäsi työtodistusta? Voit ladata sivuiltamme erilaisia versioita todistuksesta. Löydät myös suppean ja laajemman todistuksen pohjan. Voit myös ladata erillisen väliaikaisen työtodistuspohjan.

Löydät todistuspohjat täältä.

Leave A Response