Työtodistus työsuhteen päättymisen syy

Työsuhteen päättymisen jälkeen työntekijällä on oikeus saada työnantajalta työtodistus tehdystä työstä. Työtodistuksen antamiseen sen pyytämisen jälkeen ei saa mennä kohtuuttoman paljon aikaa, ohjenuorana onkin että työtodistus tulee antaa viikon sisällä työntekijän sitä pyydettyä. Työtodistuksesta tulee käydä ilmi työsuhteen kestoaika sekä tehtyjen työtehtävien laatu.

Vain tapauksissa kun työntekijä pyytää, sisältää työtodistus työsuhteen päättymisen syy. Muita vain työntekijän pyynnöstä ilmi käyviä asioita työtodistuksessa ovat arvio työntekijän työtaidoista ja käytöksestä. Työtodistuksessa ei saa käydä ilmi asioita, joita työntekijä ei ole pyytänyt, koodien ja muiden merkintöjen tekeminen ei ole sallittua.

Laissa on säädetty tiettyjä kohtia työtodistukseen liittyen niin työntekijää kuin työnantajaa ajatellen. Työntekijällä on aina oikeus työtodistukseen, ja lyhyin mahdollinen työtodistus sisältää työsuhteen keston ja maininnan työtehtävien laadusta. Jos työntekijä ei ole pyytänyt arviota työtaidoista tai käytöksestä, ja nämä silti käyvät ilmi työtodistuksesta, on työnantaja velvollinen antamaan työntekijälle korjatun työtodistuksen.

Jos työtodistus jätetään antamatta, voidaan työnantaja tuomita silloin työsopimuslakirikkomuksesta sakkorangaistukseen. Tällaisissa tilanteissa on yleensä työntekijän asia tuoda asia työsuojeluviranomaisen tietoon. Työsuojeluviranomainen ilmoittaa rikkomuksen eteenpäin viralliselle syyttäjälle.

Vaikka työtodistus laki sanookin että työtodistus on työntekijän oikeus, on tiettyjä poikkeustapauksia jolloin työtodistuksen antamisvelvollisuutta on rajoitettu. Työtodistusta on pyydettävä 10 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Mikäli pyydetään työtodistusta työtaidosta ja käytöksestä, on tämä tehtävä 5 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Jos työsuhteen päättymisestä on yli 10 vuotta, on työnantajalla tällöin velvollisuus antaa työtodistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta vain siinä tapauksessa jos siitä ei aiheudu hänelle kohtuutonta vaivaa. Samoilla edellytyksillä on annettava kadonneen tai turmeltuneen työtodistuksen tilalle uusi.

Leave A Response