Palkkatodistus

Palkkatodistus saadaan työnantajalta työsuhteen päättyessä tai lomautuksen alkaessa työttömyysetuutta varten. Palkkatodistuksesta tulee käydä ilmi niin sanottu vakiintunut palkkatulo vähintään 34 kalenteriviikolta. Palkkalaskelmaa voidaan käyttää palkkatodistuksena, jos siitä käy ilmi vaadittavat tiedot. Mikäli selvitetään yksittäisen työntekijän tuloja, työnantajan on annettava työttömyyskassalle välttämättömät tiedot. Jos työpaikalla on vähintään kymmenen lomautettua, työvoimatoimistoon ei tarvitse ilmoittautua henkilökohtaisesti, vaan lomautuksen…

Lue kirjoitus →

Työtodistus laki

Suomen laissa on säädetty työtodistusta koskevaa lakia, jota työnantajan ja työntekijän tulee noudattaa. Käytännössä työtodistus laki takaa työntekijälle todistuksen tehdystä työstä. Aina työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada tehdystä työstä todistus. Työtodistuksesta tulee käydä ilmi työsuhteen kestoaika ja tehtyjen työtehtävien laatu. Jos työntekijä sitä itse pyytää, voi työtodistuksesta käydä ilmi myös työsuhteen päättymisen syy sekä…

Lue kirjoitus →

Työtodistus työsuhteen päättymisen syy

Työsuhteen päättymisen jälkeen työntekijällä on oikeus saada työnantajalta työtodistus tehdystä työstä. Työtodistuksen antamiseen sen pyytämisen jälkeen ei saa mennä kohtuuttoman paljon aikaa, ohjenuorana onkin että työtodistus tulee antaa viikon sisällä työntekijän sitä pyydettyä. Työtodistuksesta tulee käydä ilmi työsuhteen kestoaika sekä tehtyjen työtehtävien laatu. Vain tapauksissa kun työntekijä pyytää, sisältää työtodistus työsuhteen päättymisen syy. Muita vain…

Lue kirjoitus →

Työtodistus harjoittelusta

Työtodistus harjoittelusta eroaa normaalista työtodistuksesta. Yleensä harjoittelusta saatava työtodistus sisältää yksilöllisempää arviointia kuin normaali työtodistus. Kun normaalisti työtodistus ei saa sisältää arviointia työntekijän työtaidoista tai käytöksestä, ilman että työntekijä näitä pyytää, arvioidaan harjoittelun työtodistuksessa useimmiten kouluarvosanoin eri osa-alueita. Työtodistus harjoittelusta sisältää siis arvosanoin 0-5 arvioita eri osa-alueista, joita voi olla esimerkiksi suunnittelu, käytännön toteutus, tavoitteiden…

Lue kirjoitus →

Työtodistus arvostelu

Suomessa työntekijällä on oikeus työtodistuksen saamiseen noin viikon sisällä siitä kun sitä on työnantajalta pyydetty. Lyhyimmillään työtodistus sisältää tiedot työsuhteen kestoajasta ja työtehtävien laadusta. Mikäli työntekijä ei pyydä työtodistukseen erikseen muuta sisältöä, ei työtodistus siinä tapauksessa saa sisältää mitään muuta. Koodien ja merkintöjen tekeminen on kiellettyä. Työsopimuslaki takaa työntekijälle todistuksen tehdystä työstä. Laissa on säädetty…

Lue kirjoitus →

Työtodistus arviointi esimerkki

Kun työsuhde päättyy, on työntekijän oikeus saada todistus tehdystä työstä. Lyhyimmillään työtodistus sisältää työsuhteen kestoajan ja tehtyjen työtehtävien laadun. Kuitenkin työntekijän pyynnöstä työtodistuksesta voi käydä myös ilmi työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän taidoista ja käytöksestä. Työtodistukseen ei kuitenkaan saa laittaa mitään muuta kuin on tarpeellista, eli koodien ja muiden merkintöjen tekeminen ei ole sallittua.…

Lue kirjoitus →

Työtodistusmalli

Jokainen työantaja tarvitsee työtodistusmallin arkistoihinsa. Kun työntekijä päättää irtisanoutua tai hänet joudutaan irtisanomaan, joudut sen kaivamaan esille ja ryhtymään täyttöpuuhiin. Työtodistus Työtodistus annetaan työntekijälle kun työsuhde päättyy. Joskus siitä voi antaa myös väliaikaisen version kesken työsuhteen, jos työnantaja siihen suostuu ja työntekijä sellaista tarvitsee. Todistus täytyy kuitenkin antaa vain silloin kun työsuhde päättyy ja työntekijä…

Lue kirjoitus →

Työtodistus jälkikäteen

Työtodistuksesta on säädetty laissa melko tarkasti. Laissa on myös määritelty työnantajan velvollisuudesta työtodistusta kohtaan sekä työntekijän oikeuksista saada se. Näistä pykälistä selviää mitä tapahtuu, jos hävität työtodistuksen, tai jos unohdit pyytää sen, kun työsuhde päättyi. Lukemalla kirjoituksen tiedät onko todistus mahdollista saada jälkikäteen. Työtodistus jälkikäteen Työnantajan on annettava työtodistus työntekijälle, kun työsuhde päättyy. Siitä määrää…

Lue kirjoitus →

Työtodistus on annettava

Työtodistuksesta on säädetty hyvin tarkasti laissa. Se tarkoittaa tarkkoja oikeuksia ja velvollisuuksia sekä työnantajalle, että työntekijälle. Yksi näistä määrittelee, että työnantajan on annettava työtodistus työntekijälle, kun hän sitä pyytää. Mutta silti joka tilanteessa todistusta ei tarvitse antaa. Tässä artikkelissa selvitetään milloin työtodistus on annettava ja missä muodossa sekä milloin työnantajan ei sitä tarvitse antaa. Työtodistus…

Lue kirjoitus →

Työtodistus sisältö

Tässä artikkelissa tutustutaan työtodistuksen sisältöön. Selvitimme mitä kaikkea todistus voi sisältää ja mitä kaikkea sen tulee sisältää. Todistuksen sisältö on määritelty melko tarkasti lain puitteissa, mutta pientä liikkumavaraa on. Katsotaan mihin työtodistusta käytetään ja mitä kaikkea se sisältää. Työtodistus Työtodistus annetaan normaalisti, kun työsuhde päättyy. Lain mukaan työnantajalla on seitsemän päivää aikaa toimittaa työtodistus, sen…

Lue kirjoitus →

Page 1 of 2