Palkkatodistus

Palkkatodistus saadaan työnantajalta työsuhteen päättyessä tai lomautuksen alkaessa työttömyysetuutta varten. Palkkatodistuksesta tulee käydä ilmi niin sanottu vakiintunut palkkatulo vähintään 34 kalenteriviikolta. Palkkalaskelmaa voidaan käyttää palkkatodistuksena, jos siitä käy ilmi vaadittavat tiedot. Mikäli selvitetään yksittäisen työntekijän tuloja, työnantajan on annettava työttömyyskassalle välttämättömät tiedot. Jos työpaikalla on vähintään kymmenen lomautettua, työvoimatoimistoon ei tarvitse ilmoittautua henkilökohtaisesti, vaan lomautuksen ilmoittaminen työvoimatoimistoon ja työttömyyskassaan tehdään niin sanotulla yhteislistalla.

Jos työntekijä on lomautettu palkkatodistuksesta on käytävä ilmi lomautuksen alkamispäivä, lomautuksen päättymispäivä ja lomautuksen ajalle sijoittuvat vuosilomapäivät. Jos työntekijällä on lomautuksen aikana käytössään työn suomia luontoisetuja, on nekin mainittava ja niiden verotusarvo merkittävä ja niistä ennakonpidätys toimitettava kuukausittain.

Palkkatodistuksia tarvitaan erityisesti kun joudutaan lomautetuksi työttömyyskassaa varten. Yleensä palkkatodistus täytyy olla vähintään viimeisen 34 viikon ajalta. Lomautuksen ajaltakin palkkalaskelmia tarvitaan.

Jos palkkalaskelma vaihtelee viikkotyöajan vaihtelun seurauksena, eikä siitä selviä tuntitietoja, on yleensä työttömyyskassaa varten tehtävä tässä tilanteessa erillinen selvitys viikkokohtaisista työtunneista. Yleensä tähän hyväksytään vain työnantajan laatima työtunti selvitys.

Palkkatodistukseen löytyy netistä paljon valmiita pohjia, joihin työnantaja täyttää vaaditut tiedot. Palkkatodistuksesta tulee käydä ilmi työsuhteen kesto, alkamis- sekä loppumispäivämäärä ja ammatti tai virkanimike. Palkkatietojen osalta vaaditaan myös muun muassa lomarahojen ja lomakorvausten määrät sekä yhteyshenkilön yhteystiedot.

Palkkatodistus saadaan siis työnantajalta työsuhteen päättyessä tai lomautuksen alkaessa työttömyysetuutta varten. Palkkatodistuksessa tulee olla vakiintunut palkkatulo viimeisen 34 kalenteriviikon ajalta. Mikäli työaika työviikkojen aikana on vaihdellut, tarvitaan työttömyyskassaa varten tässä tilanteessa erilliset selvityksen viikkotyömääristä ja yleensä hyväksytään vain työnantajan laatima työtuntiselvitys. Jos palkkalaskelmista käy ilmi tarvittavat tiedot, käyvät ne palkkatodistuksesta.

Leave A Response