Työtodistus arviointi

Työtodistukseen on mahdollista lisätä myös arviointi. Selvitimme milloin arviointi tulee sisältyä todistukseen ja mitä siitä voi löytyä. Työnantajalla on tietyt velvollisuudet työtodistusta kohtaan ja työntekijällä on tietyt oikeudet. Nämä koskevat erityisesti arvioinnin osuutta todistuksessa.

Tässä artikkelissa käsitellään työtodistuksen arviointia.

Työtodistus

Työtodistus annetaan normaalisti kun työsuhde päättyy. Työntekijän tulee sitä pyytää silloin. Todistusta voi kuitenkin pyytää myös jälkikäteen ja työnantajan täytyy se antaa. Todistuksen sisältö on tarkasti määritelty laissa, joten kauheasti sisällön kanssa ei voi säätää. Seuraavassa kappaleessa käsitellään kuitenkin suurinta kohtaa, joka siinä voi vaihdella.

Todistuksesta on saatavilla yleensä kaksi eri versiota. Toinen niistä on suppeampi ja toinen laajempi työtodistus. Suppeassa todistuksessa on vain hyvin perustiedot työntekijästä, työnantajasta sekä työsuhteesta. Käytännössä työsuhteen kesto sekä työtehtävät sen aikana ja molempien osapuolten nimet ja tiedot. Laajemmassa versiossa löytyy näiden lisäksi työnantajan arviointi työntekijästä sekä työsuhteen päättymisen syy. Katsotaan näitä seuraavaksi.

Työtodistus arviointi

Työtodistus voi sisältää työnantajan arvioinnin työntekijän suorituksista työsuhteen aikana. Liikaa mahdollisuutta arviointii ei ole vaan se koskee yksinkertaisesti kahta asiaa. Käytännössä työnantaja antaa arvion työntekijän työtaidoista sekä käytöksestä. Arviointi voi tapahtua antamalla kirjallinen arvosana eli vapaamuotoista selittelyä se ei sisällä.

Normaalisti arviointi tapahtuu seuraavalla asteikolla: kiitettävä, hyvä, tyydyttävä, välttävä sekä heikko. Työnantaja voi kuitenkin vapaasti valita näistä omasta mielestään parhaiten työntekijän suorituksia ja käyttäytymistä kuvaavat arvosanat.

Mikäli työtodistukseen liitetään arviointi niin silloin normaalin käytännön mukaisesti tulee työtodistukseen merkitä myös työsuhteen päättymisen syy. Se voi olla työnantajasta tai työntekijästä riippuvainen. Siihen voidaan kirjoittaa esimerkiksi: ”tuotannollis-taloudelliset syyt” tai ”työntekijän irtisanoutuminen”.

Työtodistuspohja

Voit ladata sivuiltamme työtodistuspohjat sekä arvioinnin kanssa, että ilman arviointia. Työnantajana voit joutua antamaa molempia, sillä harva työntekijä haluaa nähdä todistuksessaan huonoja arviointeja itsestään.

>> Lataa työtodistuspohjat täältä

Jos haluat päästä työmäärässä vähemmällä niin kysy työntekijältä ennakkoon kumman version hän haluaa. Valitettavasti joudut tekemään kumman niistä tahansa tai molemmat, jos työntekijä niin päättää pyytää.

Leave A Response