Työtodistus arviointi esimerkki

Kun työsuhde päättyy, on työntekijän oikeus saada todistus tehdystä työstä. Lyhyimmillään työtodistus sisältää työsuhteen kestoajan ja tehtyjen työtehtävien laadun. Kuitenkin työntekijän pyynnöstä työtodistuksesta voi käydä myös ilmi työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän taidoista ja käytöksestä. Työtodistukseen ei kuitenkaan saa laittaa mitään muuta kuin on tarpeellista, eli koodien ja muiden merkintöjen tekeminen ei ole sallittua.

Kun työntekijä pyytää arviointia työtodistuksen yhteyteen, sisältää työtodistus arviointi esimerkki arvion työntekijän työtaidoista ja käytöksestä. Yleensä tällaisissa tilanteissa työtodistukseen on pyydetty myös mukaan työsuhteen päättymisen syy. Työsuhteen päättymisen syyllä ei tässä tarkoiteta yksilöityjä irtisanomisen tai purkamisen perusteita, vaan siihen riittää maininta kumman toimesta ja millä tavalla työsuhde on päättynyt.

Jos työntekijä ei pyydä arviota työtaidoista tai käytöksestä, näitä ei silloin saa työtodistukseen kirjata. Työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle korjatun työtodistuksen, mikäli ensimmäinen versio ei vastaa työntekijän pyytämää, siihen on kirjoitettu virheellisiä tietoja tai siinä on mainittu asioita joita ei ole pyydetty, esimerkiksi työsuhteen päättymisen syy.

Työtodistuksesta on laissa säädetty että se pitää antaa työntekijälle pian sen pyytämisestä, yleensä noin viikon sisällä. Tietyissä tapauksissa työtodistuksen antamisvelvollisuutta on rajoitettu. Työtodistus on pyydettävä 10 vuoden sisällä työsuhteen päättymisestä, jos pyydetään työtodistusta vain työsuhteen päättymisestä, työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Jos työtodistukseen halutaan arviointia työtaidoista tai käytöksestä, tulee työtodistus pyytää 5 vuoden sisällä työsuhteen päättymisestä. Jos työsuhteen päättymisestä on yli 10 vuotta, on työnantaja tällöin velvollinen antamaan työtodistuksen vain jos tästä ei aiheudu hänelle kohtuutonta vaivaa. Samoilla edellytyksillä on annettava kadonneen tai turmeltuneen työtodistuksen tilalle uusi.

Työtodistus arviointi esimerkki sisältää arvion työntekijän työtaidoista ja käytöksestä. Nämä asiat saa työtodistukseen niitä erikseen pyytämällä. Mikäli työntekijä ei näitä työtodistukseen pyydä, ei työnantaja saa niitä siihen laittaa. Mikäli työntekijän pyytämä työtodistus ei vastaa pyydettyä sisällön osalta, on työnantaja velvollinen korjaamaan työtodistuksen ja toimittamaan työntekijälle uuden version.

Leave A Response