Väliaikainen työtodistus

Kun työsuhteesi on vielä voimassa, voit pyytää väliaikaista työtodistusta itsellesi. Se voi esimerkiksi helpottaa uuden työn hakemista. Toisin kuin työsuhteen päättyessä, tässä tapauksessa työnantajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta antaa työtodistusta. Joissain tapauksissa väliaikaisen työtodistuksen antamisesta on sovittu työehtosopimusmääräyksissä tai työsäännöissä ja silloin asia pitää tarkistaa sieltä. Eli voit pyytää, mutta työnantajan ei ole pakko sitä sinulle…

Lue kirjoitus →