Työtodistus laki

Suomen laissa on säädetty työtodistusta koskevaa lakia, jota työnantajan ja työntekijän tulee noudattaa. Käytännössä työtodistus laki takaa työntekijälle todistuksen tehdystä työstä. Aina työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada tehdystä työstä todistus. Työtodistuksesta tulee käydä ilmi työsuhteen kestoaika ja tehtyjen työtehtävien laatu. Jos työntekijä sitä itse pyytää, voi työtodistuksesta käydä ilmi myös työsuhteen päättymisen syy sekä…

Lue kirjoitus →