Työtodistus arvostelu

Suomessa työntekijällä on oikeus työtodistuksen saamiseen noin viikon sisällä siitä kun sitä on työnantajalta pyydetty. Lyhyimmillään työtodistus sisältää tiedot työsuhteen kestoajasta ja työtehtävien laadusta. Mikäli työntekijä ei pyydä työtodistukseen erikseen muuta sisältöä, ei työtodistus siinä tapauksessa saa sisältää mitään muuta. Koodien ja merkintöjen tekeminen on kiellettyä. Työsopimuslaki takaa työntekijälle todistuksen tehdystä työstä. Laissa on säädetty…

Lue kirjoitus →