Työtodistus sisältö

Tässä artikkelissa tutustutaan työtodistuksen sisältöön. Selvitimme mitä kaikkea todistus voi sisältää ja mitä kaikkea sen tulee sisältää. Todistuksen sisältö on määritelty melko tarkasti lain puitteissa, mutta pientä liikkumavaraa on. Katsotaan mihin työtodistusta käytetään ja mitä kaikkea se sisältää.

Työtodistus

Työtodistus annetaan normaalisti, kun työsuhde päättyy. Lain mukaan työnantajalla on seitsemän päivää aikaa toimittaa työtodistus, sen pyytämisen jälkeen.  Tietyissä tapauksissa on mahdollista saada myös väliaikainen työtodistus. Todistus on tarpeellinen kun haetaan seuraavaa työpaikkaa, koska se pienentää merkittävästi palkaamisen riskiä. Työnantajan on helpottavaa kuulla henkilön olleen ja pärjänneen jossain toisessa työpaikassa aikaisemmin. Yleinen käytäntö on, että sitä kysytään ennen kuin työsopimus varmistetaan tai jossain tapauksissa suoraan ansioluettelon liitteenä.

Mutta mitä työtodistus sisältää?

Työtodistus sisältö

Käydään läpi vaiheittan mitä työtodistus sisältää. Voit lopuksi ladata itsellesi valmiin työtodistuspohjan, jotta voit tarkastella lähemmin todistuksen sisältöä. Voit myös katsoa miltä valmis työtodistus esimerkki näyttää.

Yleiset tiedot

Yleisiin tietoihin sisältyy työntekijän tiedot. Näitä ovat työntekijän koko nimi sekä hänen henkilötunnuksensa. Yksinkertaista. Työntekijä voi auttaa työnantajaa täyttämällä valmiiksi nämä tiedot niin niitä ei tarvitse arkistoista ryhtyä kaivelemaan. Voit osoittaa omaa proaktiivisuuttasi myös työtodistuksen suhteen.

Työsuhde

Työsuhde – kohtaan tulee kuvaus työntekijän työtehtävistä yrityksessä. Nämä on helpointa poimia työsopimuksesta, mutta tietyissä tapauksissa ne vaativat hieman soveltamista. Näin voi käydä, jos tehtävät ovat ajan saatossa muuttuneet, eikä niistä ei ole uudestaan tehty virallista kirjausta.

Tähän kohtaan tulee myös lisäksi tieto työsuhteen kestosta. Se merkitään ilmoittamalla työsuhteen alkamisen päivämäärä sekä päivämäärä milloin työsuhde on päättynyt.

Työsuhteen päättyminen ja arviointi

Tämä kohta on täysin vapaaehtoinen ja työntekijän päätettävissä haluaako hän sen työtodistukseen. Tämän takiatodistuksista on saatavilla sivustollamme  erilaisia versioita, joissa on nämä asiat valmiiksi sisällytetty tai jätetty pois.

Työsuhteen päättymisellä tarkoitetaan siihen johtaneita syitä. Se voi olla esimerkiksi tuotannollis-taloudellinen syy tai työntekijän halu lopettaa työsuhde. Työsuhde voi olla myös määräaikainen jolloin on jo ollut alunperin tiedossa, että työsopimus päättyy tiettynä hetkenä.

Arvioinnilla tarkoitetaan työnantajan arviota työntekijän käytöksestä sekä työtaidosta. Arvio annetaan normaalisti asteikolla: kiitettävä, hyvä, tyydyttävä, välttävä, heikko.

Työnantaja

Loppuun tulee osuus, mikä koskee työnantajaa. Siihen tulee käytännössä työnantajan tiedot sekä yhteystiedot. Näitä asioita ovat yrityksen tai organisaation nimi ja osoite sekä työnantajan puhelinnumero.

Päiväys ja allekirjoitus

Aivan lopuksi työtodistus päivätään päivämäärälle milloin se on kirjoitettu. Tämän jälkeen työnantaja vielä allekirjoittaa sen ja lisää nimenselvennyksen. Sitten todistus on valmis.

Lataa työtodistuspohja

Jos haluat tarkastella lähemmin miltä valmis työtodistuspohja näyttää, voit ladata sen täältä. Huomaa, että voit ladata useita eri versioita todistuksesta. Lataa kaikki tai ota haluamasi malli.

Leave A Response