Työtodistus on annettava

Työtodistuksesta on säädetty hyvin tarkasti laissa. Se tarkoittaa tarkkoja oikeuksia ja velvollisuuksia sekä työnantajalle, että työntekijälle. Yksi näistä määrittelee, että työnantajan on annettava työtodistus työntekijälle, kun hän sitä pyytää. Mutta silti joka tilanteessa todistusta ei tarvitse antaa. Tässä artikkelissa selvitetään milloin työtodistus on annettava ja missä muodossa sekä milloin työnantajan ei sitä tarvitse antaa.

Työtodistus on annettava

Työnantajalla on velvollisuus antaa työtodistus kun työntekijän työsuhe on päättynyt. Mikäli hän ei näin tee, voi siitä seurata rangaistus. Usein se tarkoittaa sakkorangaistusta. Suoraan sakoilla ei kannata ryhtyä työntekijänkään uhkailemaan vaan mieluummin neuvotella asiasta ja muistuttaa tästä velvollisuudesta.

Työtodistuksesta on säädetty työsopimuslain (55/2001) 6. luvun 7 §:ssä.

Työsopimuslain mukaan:

  • työntekijällä on työsuhteen päättyessä aina oikeus pyytäessään saada työtodistus
  • työtodistuksessa on mainittava työsuhteen kesto sekä työtehtävien laatu
  • työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä työtodistuksessa on lisäksi mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä
  • työtodistuksesta ei saa ilmetä muuta kuin mitä sen sanamuodosta käy ilmi, ”koodeja” tai muita merkintöjä ei saa tehdä

Työntekijän oikeudet

Työntekijällä on oikeus pyytää työnantajalta työtodistus laajassa tai suppeassa muodossa. Mikäli et ole samaa mieltä työnantajan arvioista sinustasi tai et vain halua niitä todistukseen niin voit pyytää suppean version, missä mainitaan vain työsuhteen kesto sekä tekemiesi työtehtävien laatu.

Voit myös pyytää virheellisen työtodistuksen tilalle uuden todistuksen.

Vaikka voitkin pyytää todistusta milloin vain, on paras aika siihen silloin kun työsuhde päättyy eli irtisanomisen tai irtisanoutumisen yhteydessä.

Työnantajan velvollisuudet

Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle työtodistus jopa 10 vuotta sen jälkeen kun työntekijän työsuhde on päättynyt. Silloin todistusta ei kuitenkaan enää tarvitse antaa laajassa muodossa. Laaja työtodistus täytyy kuitenkin pystyä tarjoamaan vielä 5 vuotta työsuhteen umpeutumisesta.

Kesken työsuhteen työnantajalla ei ole velvollisuutta antaa työtodistusta, vaikka työntekijä sitä pyytäisi.

Väliaikainen työtodistus

Vaikka työnantajalla ei ole velvollisuutta antaa työtodistusta kesken työsopimuksen, voi sitä kuitenkin pyytää. Siinä tapauksessa asiasta kannattaa neuvotella ja sen kirjoittamisessa tulla vastaan. Voit ehdottaa työnantajallesi, että sinä kirjoittaisit sen valmiiksi ja hän vain allekirjoittaisi sen.

Voit lukea lisää aiheesta tästä artikkelista. (ja ladata valmiin pohjan)

Leave A Response