Työtodistus työsuhteen päättymisen syy

Työsuhteen päättymisen jälkeen työntekijällä on oikeus saada työnantajalta työtodistus tehdystä työstä. Työtodistuksen antamiseen sen pyytämisen jälkeen ei saa mennä kohtuuttoman paljon aikaa, ohjenuorana onkin että työtodistus tulee antaa viikon sisällä työntekijän sitä pyydettyä. Työtodistuksesta tulee käydä ilmi työsuhteen kestoaika sekä tehtyjen työtehtävien laatu. Vain tapauksissa kun työntekijä pyytää, sisältää työtodistus työsuhteen päättymisen syy. Muita vain…

Lue kirjoitus →