Työtodistus arviointi esimerkki

Kun työsuhde päättyy, on työntekijän oikeus saada todistus tehdystä työstä. Lyhyimmillään työtodistus sisältää työsuhteen kestoajan ja tehtyjen työtehtävien laadun. Kuitenkin työntekijän pyynnöstä työtodistuksesta voi käydä myös ilmi työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän taidoista ja käytöksestä. Työtodistukseen ei kuitenkaan saa laittaa mitään muuta kuin on tarpeellista, eli koodien ja muiden merkintöjen tekeminen ei ole sallittua.…

Lue kirjoitus →